Termeni și condiții


I. REZERVĂRILE DE LOCURI

1.1. Rezervările de locuri pentru zboruri se efectuează cu ajutorul sistemelor internaționale computerizate de rezervări. Acestea vor permite accesul agenției la baza de date a companiei și rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potențialilor pasageri.

1.2. Toate rezervările sunt gratuite și se efectuează înainte de data de plecare.

1.3. După efectuarea rezervării, pasagerul va primi informații privind prețul zborului (valabil la data rezervării), cât și informații referitoare la condițiile, restricțiile și regulile aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.

1.4. Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele impuse de compania aeriană precum și de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei), independenți de dorința agenției. Regulile și prețul biletului de avion pot fi modificate prin voința celor ce le-au impus, până în momentul cumpărării biletului, fără ca agenția să fie răspunzătoare de acest proces.


II. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1. Fiecare companie impune condiția ca emiterea biletelor de avion rezervate și plata acestora să se facă conform condițiilor impuse de către aceștia (companie). Pasagerul este obligat să se informeze despre termenul de valabilitate al rezervării și să se prezinte în termen pentru achitarea biletului sau să comande emiterea biletului pentru a intra în posesia acestuia.
Pasagerii vor ține cont de faptul că termenele pot fi schimbate de companie în orice moment. Astfel, agenția va anunța pasagerul despre modificare fără a fi răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuala anulare a rezervării (până la momentul emiterii biletului de avion).

2.2. Va fi creat un raport contractual între agenție și pasager, după ce pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat în posesia acestuia. Înainte de achitarea biletului, pasagerul este obligat să se informeze la agenție despre toate condițiile și restricțiile aplicabile acelui bilet și să citeasca prezentele condiții generale.

2.3. Plata se va efectua nu mai târziu de o zi calendaristică de la emiterea facturilor de către agenție.

2.4. Plata se efectuează în LEI MDL la cursul din ziua achitării. Iată care sunt datele pentru transfer:
„Avigo Group" SRL
Cod fiscal 1012600027034
2224903419 BCR Chisinau S.A. fil.nr.2 Puskin, RNCBMD2X504
Chisinau, Moldova

2.5. Dacă va fi rambursat biletul de avion, agenția este obligată să ramburseze Pasagerului toate penalităţile în conformitate cu regulile companiei aeriene.

2.6. Pasagerul trebuie să efectueze transferul în termen de 24 ore pe contul AGENTULUI, în conformitate cu contul de plată emis.

2.7. Agenția îşi rezervă dreptul de a procesa restituirea biletelor de avion neachitate de către pasager timp de 5 zile după emiterea lor, după ce l-a înștiințat în prealabil. Totodată, toate penalităţile de restituire aplicate în conformitate cu condiţiile şi regulile tarifare le va suporta pasagerul.

2.8. Părțile semnează lunar un act de verificare a vânzărilor, care este realizat în forma stabilită. Actul se expediază în timp util astfel încât cealalată parte să îl primească în decurs de 3 zile lucrătoare după perioada de raportare (intervalul 1-31 ale fiecărei luni).

2.9. Procedura, termenele de raportare și decontare pot fi modificate cu acordul comun al părților.

2.10. Toate calculele se efectuează în LEI MDL la cursul băncii naționale din ziua emiterii fiecărui bilet.


III. CREAREA PREȚURILE BILETELOR DE AVION

3.1. Prețurile biletelor de avion comercializate prin agenție sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al prețului aplicabil biletului de avion respectiv. Același zbor, cu aceeași companie, în aceleași condiții de călătorie poate genera prețuri diferite.
Din cauza unui număr mare de prețuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca și regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate. De asemenea, informațiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenție, au un caracter continuu.
Modificările pot fi permanente și din acest motiv ele nu pot fi traduse și publicate în vreun înscris.

3.2. Prețul unui bilet de avion devine stabil, împreună cu toate condițiile aplicabile lui, numai în momentul în care este emis (expediat prin e-mail pasagerului).

3.3. Prețul oricărui bilet de avion presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpara biletul.
Din momentul procurării biletului, pasagerul ste obligat să cunoscă despre toate aceste reguli și nu pretinde că nu a fost informat, după ce a intrat în posesia biletului de avion.


IV. BILETUL DE AVION

4.1. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenția electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de către agenție, dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Condițiile contractului și informațiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiții generale. De asemenea, se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a făcut cunoștință cu toate aceste informații.


V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Agenția este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion și de informarea pasagerului privind condițiile aplicabile biletului de avion vândut.

5.2. Pasagerul este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor, cu cel puțin 2 ore astronomice înainte de ora plecării, pentru a i se putea întocmi formalitățile necesare. În unele cazuri se vor întocmi și formalități conform informațiilor oferite de agenție.

5.3. Agenția nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri în cazul în care pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții:

5.4. Agenția nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului(de exemplu: pierderi de bagaje), obligații care cad direct în sarcina companiei. În aceste situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale (IATA).

5.5. Pasagerul poate renunța la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, regula generală presupune că pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului și a taxelor de aeroport aferente.
Dacă regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, agenția va aplica aceste reguli în favoarea pasagerului.

5.6. Pasagerul poate modifica biletul inițial cumpărat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului inițial, iar dacă această companie permite condiții mai avantajoase, agenția va aplica aceste condiții în favoarea pasagerului.

5.7. Pasagerul nu poate utiliza pe părți componentele zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se califică drept renunțare la bilet și i se aplică prevederile din prezentele condiții generale.

5.8. Pasagerul nu are dreptul să transmită biletul de avion unei terțe persoane.

5.9. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

5.10. În situația în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar parțial zborurile înscrise în biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde la despăgubiri de vreun fel la agenția sau compania pentru care s-a emis biletul.

5.11. Pasagerul are obligația să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalitaților necesare călătoriei (poliție, vama, sanatate, pașaport, viză etc). Agenția nu poartă răspundere în fața pasagerului din aceste puncte de vedere. Refuzul la îmbarcare în avion, din aceste motive, cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri de la agenție.

5.12. Agenția va informa pasagerul despre formalitățile călătoriei solicitate, conform informațiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare,
Totodată, aceasta nu este responsabilă asupra veridicității acestor informații și nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar și nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

5.13. Agenția nu este răspunzătoare pentru pagube sau inconveniențe produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar (întârzieri ale zborurilor, etc). Astfel de circumstanțe nu sunt sub controlul și voința agenției.

5.14. Datorită situației create prin cererile masive de azil politic sau ramânerile ilegale în țările din Vest, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezența vizei de intrare eliberată de ambasadele țărilor respective în Republica Moldova, pot refuza, fără explicații, ca să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului.
În astfel de situații, agenției nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului este din cauza unei părți terțe.


VI. RECLAMAȚII

6.1. Orice reclamație cu privire la biletul de avion cumpărat se va executa în formă scrisă, în termen de maxim 7 zile (șapte zile) de la data producerii evenimentului reclamat.

6.2. Reclamațiile care nu sunt făcute în scris nu sunt luate în considerare.

6.3. Agenția va transmite reclamația respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar compania va oferi soluția finală în calitate de proprietar al biletului. Agenția va informa pasagerul despre soluția oferită de companie, în scris, în termen de 3 zile de la primirea răspunsului de la companie.
În situația în care pasagerul nu este mulțumit cu răspunsul primit, el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

6.4. Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenția nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.

6.5. Orice reclamație se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiții generale de vânzare a biletelor de avion.Profil